ระบบส่งกำลัง เฟืองโซ่โรลเลอร์ สายพานลำเลียง และ มูเล่ย์ คืออะไร ?

   ระบบส่งกำลัง (power transmission system) คือ ชุดของส่วนประกอบและกลไกที่ส่งกำลังทางกลจากแหล่งพลังงานไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆ มีในการถ่ายโอนและควบคุมการไหลของพลังงาน โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของการเคลื่อนที่แบบหมุนระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบ โดยมีเฟืองโซ่ โซ่โรลเลอร์ สายพานลำเลียง และ มูเล่ย์ หรือ พู่เล่ย์ เป็นส่วนประกอบ

  เฟืองโซ่ (sprocket) คือ ล้อฟันเฟืองที่ใช้ร่วมกับโซ่ (roller chains) หรือสายพาน (conveyor belts) เพื่อส่งการเคลื่อนที่แบบหมุนระหว่างเพลาตั้งแต่สองเพลาขึ้นไป มีฟันที่เว้นระยะห่างเท่าๆ กันรอบเส้นรอบวงซึ่งยึดกับข้อต่อหรือฟันของโซ่หรือสายพาน เฟืองโซ่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับส่งกำลังในเครื่องจักร จักรยาน มอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มักมีขนาดและการกำหนดค่าฟันที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับการใช้งานเฉพาะและอัตราส่วนความเร็วที่ต้องการ เฟืองโซ่ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วและแรงบิดได้โดยใช้ขนาดต่างๆ หรือปรับจำนวนฟัน การบำรุงรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเฟืองโซ่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยรวมแล้ว เฟืองโซ่มีบทบาทสำคัญในระบบส่งกำลัง ช่วยให้ถ่ายโอนการเคลื่อนที่แบบหมุนระหว่างเพลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  มูเล่ย์ (pulley) คือ วัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้สะดวกขึ้น หรือในระบบรอกบางชนิดใช้ในการผ่อนแรง มักประกอบด้วยล้อและร่องซึ่งออกแบบมาเพื่อหมุนบนเพลา โดยทั่วไปใช้ร่วมกับสายพานหรือเชือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางหรือขนาดของแรงที่กระทำ

   A power transmission system refers to a collection of components and mechanisms designed to transfer mechanical power from a source of energy to different machines or devices. Its primary function is to regulate and direct the movement of energy. Typically, this system involves the conversion of rotational motion among its various parts, utilizing components such as sprockets, roller chains, conveyor belts, and pulleys.

  A sprocket is a toothed wheel in conjunction with a chain or belt to transmit rotary motion between two or more shafts. It has evenly spaced teeth around its circumference that engage with the links or teeth of the chain or belt. Sprockets are primarily for power transmission in machinery, bicycles, motorcycles, and industrial equipment. They come in different sizes and tooth configurations to match the specific application and desired speed ratio. Sprockets allow for speed and torque control by using different sizes or adjusting the number of teeth. Regular maintenance is important to ensure proper functioning and longevity of the sprocket. Overall, sprockets play a crucial role in power transmission systems, enabling efficient transfer of rotational motion between shafts.

  A pulley is a simple machine consisting of a grooved wheel or sheave that is designed to rotate on an axle. It is commonly used in combination with a belt or rope to change the direction or magnitude of a force applied to the rope or belt. Pulleys can be either fixed or movable.

โซ่โรลเลอร์เหล็ก แสตนเลส Roller Chain
เฟืองโซ่ Sprocket
สายพานลำเลียง power transmission belt

รับปรึกษา ผลิตตามแบบ
หรือ
ตัด แผ่น/แท่ง ตามต้องการ

จัดส่งสินค้าฟรี การันตีคุณภาพสินค้า ผลงานจากผู้ชำนาญงานโดยตรง

Power transmission

เฟืองโซ่ Sprocket

เฟืองโซ่

Sprocket

โซ่โรลเลอร์เหล็ก แสตนเลส Roller Chain

โซ่โรลเลอร์ เหล็ก & แสตนเลส

Roller Chain

สายพานลำเลียง power transmission belt

สายพานลำเลียง

Power Transmission Belt

มู่เล่ย์ พู่เล่ย์ Pulley

มู่เล่ย์ พู่เล่ย์

Pulley

International Events

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

Presenting product offerings to a global audience through international events is a crucial strategy. As a company, we focus on delivering premium quality materials & engineering plastics that are tailored to the unique requirements of different industries. Asnyx takes pride in our expertise in providing top-notch materials that cater to a diverse range of industry needs.

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า ʕ•́ᴥ•̀ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•㉨•ʔ

[email protected]

If you’re interested in discussing business proposal, don’t hesitate to contact us via Facebook , Email, LINE, or  WeChat

เฟืองโซ่ สายพาน มูเล่ย์

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

Directly manage all aspects of the work to ensure that our products are of the highest quality. Asnyx Polymat understands the significance of prompt delivery, including an expedited service for urgent cases. Asnyx’s goal is to provide our customers with exceptional service, which includes timely delivery and high-quality products that meet their requirements.

จัดส่งเร็วทันใจภายใน 24 ชม. 

จัดส่งสินค้าฟรี ภายใน 24 ชม. หรือ ภายใน 2-3 ชม. กรณีเร่งด่วน การันตีคุณภาพสินค้า ผลงานจากผู้ชำนาญงานโดยตรง

Delivery service that guarantees product delivery within 24 hours at no additional cost to the customer. Asnyx Polymat also offers an urgent delivery service for cases that require immediate attention, which guarantees delivery within 2-3 hours. Our team of professionals directly handles the work, ensuring that all products are of high quality and meet our customers’ expectations.

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

เฟืองโซ่ สายพาน มูเล่ย์

Customer satisfaction is at the heart of our business, and we are committed to serving our customers to the best of our ability. At Asnyx Polymat Trading  Center, our top priority is ensuring that our customers are happy and satisfied with our services, and we go the extra mile to exceed their expectations. We work closely with each customer to fully understand their needs and preferences, and we do our best to provide customized solutions that meet their unique requirements.