ตะแกรงเจาะรู คืออะไร ?

  ตะแกรงเจาะรู คือ โลหะแผ่นชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบของรู หรือช่องเปิดที่มีระยะห่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสร้างขึ้นผ่านกระบวนการผลิตเฉพาะทาง การเจาะรูเหล่านี้อาจแตกต่างกันในขนาด รูปร่าง และการจัดเรียง ทำให้สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการด้านการใช้งานและความสวยงามโดยเฉพาะ ตะแกรงเจาะรูสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย รวมถึงงานสถาปัตยกรรมสำหรับการตกแต่งด้านหน้าอาคาร ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น การกรองแสงและการระบายอากาศ ซึ่งการเจาะรูช่วยให้อากาศไหลเวียนสะดวกและการส่งผ่านแสง ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง

  Perforated metal refers to a type of sheet metal that features a pattern of regularly spaced holes or openings, typically created through a specialized manufacturing process. Asnyx’s perforations can vary in size, shape, and arrangement, allowing for customization to meet specific functional and aesthetic requirements. Perforated metal serves various purposes across industries, including as architectural elements for decorative facades as well as in industrial applications such as light filtration and ventilation where its perforations facilitate airflow, and light transmission while maintaining structural integrity.

ตะแกรงเจาะรูบ่าสูง Burred Perforation
ตะแกรงเจาะรู Perforated Metal
ตะแกรงยืด Expanded Metal

รับปรึกษา ผลิตตามแบบ
หรือ
ตัด แผ่น/แท่ง ตามต้องการ

จัดส่งสินค้าฟรี การันตีคุณภาพสินค้า ผลงานจากผู้ชำนาญงานโดยตรง

PERFORMATED METAL & WIRE MESH

ตะแกรงเจาะรู Perforated Metal

ตะแกรงเจาะรู

Perforated Metal

ตะแกรงยืด Expanded Metal

ตะแกรงยืด

Expanded Metal

ตะแกรงเจาะรูบ่าสูง Burred Perforation

ตะแกรงเจาะรูบ่าสูง

Burred Perforation

แผ่นลายกันลื่น Checkered Plate

แผ่นลายกันลื่น

Checkered Plate

ตาข่ายสแตนเลส Stainless Wire Mesh

ตาข่ายสแตนเลส

Stainless Wire Mesh

ตะแกรงสั่งทําลายพิเศษ Custom Perforated Metal

ตะแกรงสั่งทําลายพิเศษ

Custom Perforated Metal

International Events

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

Presenting product offerings to a global audience through international events is a crucial strategy. As a company, we focus on delivering premium quality materials & engineering plastics that are tailored to the unique requirements of different industries. Asnyx takes pride in our expertise in providing top-notch materials that cater to a diverse range of industry needs.

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า ʕ•́ᴥ•̀ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•㉨•ʔ

[email protected]

If you’re interested in discussing business proposal, don’t hesitate to contact us via Facebook , Email, LINE, or  WeChat

ตะแกรงเจาะรู Perforated Metal

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

Directly manage all aspects of the work to ensure that our products are of the highest quality. Asnyx Polymat understands the significance of prompt delivery, including an expedited service for urgent cases. Asnyx’s goal is to provide our customers with exceptional service, which includes timely delivery and high-quality products that meet their requirements.

จัดส่งเร็วทันใจภายใน 24 ชม. 

จัดส่งสินค้าฟรี ภายใน 24 ชม. หรือ ภายใน 2-3 ชม. กรณีเร่งด่วน การันตีคุณภาพสินค้า ผลงานจากผู้ชำนาญงานโดยตรง

Delivery service that guarantees product delivery within 24 hours at no additional cost to the customer. Asnyx Polymat also offers an urgent delivery service for cases that require immediate attention, which guarantees delivery within 2-3 hours. Our team of professionals directly handles the work, ensuring that all products are of high quality and meet our customers’ expectations.

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

ตะแกรงเจาะรู Perforated Metal

Customer satisfaction is at the heart of our business, and we are committed to serving our customers to the best of our ability. At Asnyx Polymat Trading  Center, our top priority is ensuring that our customers are happy and satisfied with our services, and we go the extra mile to exceed their expectations. We work closely with each customer to fully understand their needs and preferences, and we do our best to provide customized solutions that meet their unique requirements.