ฉนวนกันความร้อน คืออะไร ?

   ฉนวนความร้อน คือ วัสดุที่ป้องกัน หรือลดการถ่ายเทความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทำงานโดยชะลอการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อน รักษาความร้อนไว้ด้านหนึ่งและป้องกันไม่ให้เข้าหรือออกสู่พื้นที่อื่น ฉนวนความร้อนถูกนำไปใช้ในการใช้งานต่างๆ เช่น ฉนวนกันความร้อนในบ้านเพื่อให้อาคารอบอุ่นในฤดูหนาว และเย็นในฤดูร้อน และในการสร้างเตาอบและตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ ฉนวนช่วยประหยัดพลังงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายโดยการจำกัดการถ่ายเทความร้อน ด้วยการจำกัดการถ่ายเทความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ฉนวนความร้อนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน ลดความจำเป็นในการทำความร้อน หรือความเย็นที่มากเกินไป จึงช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ฉนวนยังช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมตามต้องการโดยช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และป้องกันการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่ต้องการระหว่างพื้นที่ต่างๆ

   A heat insulator is a material that prevents or reduces the transfer of heat from one place to another. It works by slowing down the movement of heat energy, keeping the heat on one side and preventing it from escaping or entering another area. Heat insulators are used in various applications, such as in home insulation to keep buildings warm in winter and cool in summer, in thermoses to keep beverages hot or cold, and in the construction of ovens and refrigerators to maintain desired temperatures. By limiting heat transfer, insulators help conserve energy and create a comfortable environment.

ฉนวนเซรามิค Ceramic fiber insulation
ฉนวนไฟเบอร์กลาส Fiberglass insulation
ผ้าเทปใยหิน Asbestos Tape

รับปรึกษา ผลิตตามแบบ
หรือ
ตัด แผ่น/แท่ง ตามต้องการ

จัดส่งสินค้าฟรี การันตีคุณภาพสินค้า ผลงานจากผู้ชำนาญงานโดยตรง

INSULATION & TAPE

ฉนวนไฟเบอร์กลาส Fiberglass insulation

ฉนวนไฟเบอร์กลาส

Fiberglass insulation

ฉนวนเซรามิค Ceramic fiber insulation

ฉนวนเซรามิค

Ceramic fiber insulation

ผ้าเทปใยหิน Asbestos Tape

ผ้าเทปใยหิน

Asbestos Tape

ผ้าเทปกราไฟท์ Graphite Tape

ผ้าเทปกราไฟท์

Graphite Tape

International Events

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

Presenting product offerings to a global audience through international events is a crucial strategy. As a company, we focus on delivering premium quality materials & engineering plastics that are tailored to the unique requirements of different industries. Asnyx takes pride in our expertise in providing top-notch materials that cater to a diverse range of industry needs.

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า ʕ•́ᴥ•̀ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•㉨•ʔ

[email protected]

If you’re interested in discussing business proposal, don’t hesitate to contact us via Facebook , Email, LINE, or  WeChat

ฉนวนกันความร้อน Insulation

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

Directly manage all aspects of the work to ensure that our products are of the highest quality. Asnyx Polymat understands the significance of prompt delivery, including an expedited service for urgent cases. Asnyx’s goal is to provide our customers with exceptional service, which includes timely delivery and high-quality products that meet their requirements.

จัดส่งเร็วทันใจภายใน 24 ชม. 

จัดส่งสินค้าฟรี ภายใน 24 ชม. หรือ ภายใน 2-3 ชม. กรณีเร่งด่วน การันตีคุณภาพสินค้า ผลงานจากผู้ชำนาญงานโดยตรง

Delivery service that guarantees product delivery within 24 hours at no additional cost to the customer. Asnyx Polymat also offers an urgent delivery service for cases that require immediate attention, which guarantees delivery within 2-3 hours. Our team of professionals directly handles the work, ensuring that all products are of high quality and meet our customers’ expectations.

ASNYX POLYMAT แอสนิกซ์ โพลีแมททีเรียล

ฉนวนกันความร้อน Insulation

Customer satisfaction is at the heart of our business, and we are committed to serving our customers to the best of our ability. At Asnyx Polymat Trading  Center, our top priority is ensuring that our customers are happy and satisfied with our services, and we go the extra mile to exceed their expectations. We work closely with each customer to fully understand their needs and preferences, and we do our best to provide customized solutions that meet their unique requirements.